TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN


TIN CHUYÊN NGÀNH

Đồng Tháp triển khai Mã bưu chính quốc gia trên phong bì

Thực hiện Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Mã bưu chính quốc gia, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp vừa có văn bản đề nghị tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh triển khai Mã bưu chính quốc gia trên phong bì của cơ quan, đơn vị.
Xem tiếp

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN