TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày 18 tháng 5 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Đồng Tháp.
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông

Sáng ngày 19/6/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Thông tin và Truyền thông - Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông cho 30 công chức lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin 12 huyện, thị xã, thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông. Đến dự và phát biểu khai giảng lớp đào tạo có Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Huỳnh Thanh Sơn.
Xem tiếp

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN