TIN HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN

Hội nghị tổng kết ngành thông tin và truyền thông năm 2016

Sáng ngày 28/12/2016, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý ngành thông tin và truyền thông năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan báo, đài, doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình trả tiền, in, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Xem tiếp

TIN CHUYÊN NGÀNH

Hội nghị trực tuyến triển khai, phổ biến một số văn bản về viễn thông

Sáng ngày 11/01/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các ngành có liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, phổ biến một số văn bản về viễn thông, với sự tham dự của đại diện các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Tháp, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công ty Điện lực Đồng Tháp, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình trả tiền; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài...
Xem tiếp

KẾ HOẠCH - DỰ ÁN