CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Về việc mời dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2017 ngành thông tin và truyền thông (có kèm tài liệu Hội nghị)
Ký hiệu 242-STTTT-VP
Ngày ban hành 30-06-2017
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 242-CV.signed.pdf
Tai lieu so ket.rar