CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản V/v tuyên truyền đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
Ký hiệu 245/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 28-06-2017
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 245-CV.signed.pdf
1926.pdf