CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2017
Ký hiệu 236/STTTT-KHTC
Ngày ban hành 10-07-2017
Hình thức văn bản Báo cáo
File đính kèm 263-CV.signed.pdf
kem theo 263-CV 1.signed.pdf