CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Kết quả thẩm định hồ sơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Cao Lãnh đối với tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông
Ký hiệu 264/BC-STTTT
Ngày ban hành 30-10-2019
Hình thức văn bản Báo cáo
File đính kèm 264-BC-2019.signed.pdf