CHI TIẾT VĂN BẢN

Trích yếu văn bản Báo cáo kết quả thực hiện nội dung cam kết hành động năm 2019
Ký hiệu 735/STTTT-VP
Ngày ban hành 05-11-2019
Hình thức văn bản Công văn
File đính kèm 735-CV-2019.signed.pdf
kem theo 735-CV-2019.signed.pdf