Thông báo v/v rà soát làm thủ tục đăng ký cấp phép sử dụng tần số đối với thiết bị vô tuyến điện

(5/8/2013 3:20:31 PM)
 
Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về Tần số vô tuyến điện, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh rà soát lại việc sử dụng các thiết bị vô tuyến điện bắt buộc phải có giấy phép của Cục Tần số vô tuyến điện (như máy phát truyền thanh không dây, máy bộ đàm,...) và lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp mới đối với thiết bị chưa có giấy phép hoặc gia hạn đối với thiết bị giấy phép đã hết hạn hoặc gần hết hạn theo quy định.

 Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)