Bộ Luật lao động (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/5/2013.

(5/21/2013 10:34:15 AM)
 
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012. Bộ luật gồm 17 chương, 242 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 và thay thế Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 35/2002/QH10; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11.

Chương I. Những quy định chung (từ điều 1 đến điều 12)

Chương II. Việc làm (từ Điều 13 đến Điều 19)

Chương III. Học nghề.  (Điều 20 đến điều 25)

Chương IV. Hợp đồng lao động  (Điều 26 đến điều 43)

Chương V. Thỏa ước lao động tập thể (Điều 44 đến điều 54)

Chương VI. Tiền lương (Điều 55 đến Điều 67)

Chương VII. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (Điều 68 đến Điều 81)

Chương VIII. Kỷ luật Lao động, trách nhiệm vật chất (Điều 82 đến Điều 94)

Chương IX: An toàn lao động, Vệ sinh lao động (Điều 95 đến Điều 108)

Chương X. Những quy định riêng đối với lao động nữ (từ Điều 109 đến Điều 118)

Chương XI. Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số lao động khác (từ Điều 119 đến Điều 139)

Chương XII. Bảo hiểm xã hội. (từ Điều 140 đến Điều 152).

Chương XIII. Công đoàn (từ điều 153 đến Điều 156)

Chương XIV. Giải quyết tranh chấp lao động (Điều 157 đến Điều 179)

Chương XV. Quản lý Nhà nước về lao động (Điều 180 đến Điều 184)

Chương XVI. Thanh tra Nhà nước về lao động, xử phạt vi phạm hành chính (Điều 185 đến Điều 195)

Chương XIV. Điều khoản thi hành (Điều 196 đến Điều 198)

Một số điểm mới đáng chú ý của Bộ luật này là quy định riêng đối với lao động nữ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác. Đặc biệt, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ là 6 tháng và có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng.

Về tuổi đời hưởng lương hưu, Bộ luật Lao động quy định nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Tuy nhiên, người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn hoặc cao hơn không quá 5 năm theo quy định của Chính phủ.

Thời giờ làm thêm tối đa của người lao động được giữ như hiện hành là không quá 200 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong một năm.

Ngoài ra, Bộ luật Lao động cũng quy định tăng số ngày nghỉ Tết Âm lịch lên 5 ngày.

Về hợp đồng lao động, Bộ luật Lao động (sửa đổi) quy định cụ thể hơn về việc chấm dứt hợp đồng lao động, trách nhiệm của các bên khi thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp động lao động và trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

 

T_T

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)