Báo cáo tóm tắt công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013

(7/1/2013 3:46:15 PM)
 
Trong 6 tháng đầu năm 2013, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã phấn đấu tích cực thực hiện công việc theo đúng tinh thần Kế hoạch công tác thanh tra năm 2013 và Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2013 được Giám đốc Sở phê duyệt đạt trên 80% kế hoạch được duyệt. Đã kết luận xong 02 cuộc thanh tra, hiện tại thanh tra Sở đang chuẩn bị thực hiện 01 cuộc thanh tra về thuê bao di động và 01 cuộc thanh tra đột xuất về tần số vô tuyến điện, dự kiến sẽ triển khai trong tháng 6.

I. Kết quả thực hiện công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2013

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã phấn đấu tích cực thực hiện công việc theo đúng tinh thần Kế hoạch công tác thanh tra năm 2013 và Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2013 được Giám đốc Sở phê duyệt đạt trên 80% kế hoạch được duyệt. Đã kết luận xong 02 cuộc thanh tra, hiện tại thanh tra Sở đang chuẩn bị thực hiện 01 cuộc thanh tra về thuê bao di động và 01 cuộc thanh tra đột xuất về tần số vô tuyến điện, dự kiến sẽ triển khai trong tháng 6.  

Đồng thời kết hợp với công tác thanh tra, kiểm tra là công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông, đặc biệt là lĩnh vực internet, game online cho hơn 300 đại lý internet công cộng trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền cho 10 điểm trường THCS, THPT trên địa bàn huyện Cao Lãnh với 615 giáo viên và 6.784 học sinh tham dự. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở đã phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra lĩnh vực Thông tin và Truyền thông cho hơn 40 CBCC đội 814 và cán bộ phụ trách kiểm tra của phòng VHTT 12 huyện, thị, thành phố. 
Tình hình chung cho thấy đã có chuyển biến theo hướng tích cực, giảm dần tiêu cực. Trong thời gian tới, Thanh tra Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm, đồng thời sẽ bổ sung thêm giải pháp tuyên truyền qua mạng nhằm  đẩy mạnh công tác thuộc ngành quản lý ngày càng tốt hơn.
II. Kế hoạch công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2013
   - Triển khai thực hiện công tác thanh tra quý III và Quý IV năm 2013 theo kế hoạch đã được Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt.
   - Tiến hành kiểm tra các điểm truy cập internet công cộng; cơ sở hạ tầng và các dịch vụ bưu chính, viễn thông; việc mua bán xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
   - Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực thanh tra, khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về lĩnh vực quản lý của Sở.
   - Phối hợp và liên hệ chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan.
 - Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của dân theo quy định.
 - Giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng trình tự, thủ tục quy định, xử lý dứt điểm không để đơn thư tồn đọng gây phiền hà cho người dân. 
 - Tiếp tục triển khai các công việc theo đúng tinh thần Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãn phí của đơn vị.
 - Tuyên truyền, phổ biến các văn bản QPPL về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến từng cán bộ công chức trong nội bộ cơ quan.
 - Thực hiện đầy đủ chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.
T_T

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)