Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã

(8/23/2013 9:54:58 AM)
 
Ngày 02/8/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 17/2003/TT-BTTTT Quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã thuộc lĩnh vực bưu chính.

Thông tư số 17/2003/TT-BTTTT gồm có 05 Chương với 16 Điều, quy định cụ thể việc cung ứng các dịch vụ; tổ chức hoạt động đọc sách, báo và tổ chức triển khai các Chương trình, Dự án về nông thôn tại điểm Bưu điện – Văn hóa xã.

Thông tư 17/2003/TT-BTTTT còn quy định rõ Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông như sau:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về cơ chế phối hợp, hỗ trợ, đầu tư cho các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và hỗ trợ hoàn thiện quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

- Tham gia ý kiến về quy hoạch hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn.

-  Kiểm tra, giám sát hoạt động của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn.

-  Tham mưu, đề xuất việc triển khai các chương trình, dự án của tỉnh, của địa phương tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2013./.

N_T_N

(Ảnh nguồn internet)

 

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)