Đồng Tháp ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Giám đốc (PGĐ) Sở và tương đương năm 2013

(9/4/2013 9:47:42 AM)
 
Ngày 21/8, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Giám đốc (PGĐ) Sở và tương đương thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2013.

Theo đó, mục đích của việc tổ chức thi tuyển là nhằm chọn ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý. Trong đó, yêu cầu tổ chức thi tuyển nghiêm túc, công khai, khách quan, công bằng, đảm bảo tính cạnh tranh.

Kế hoạch xác định đối tượng, điều kiện, số lượng và hồ sơ dự tuyển đối với 04 chức danh  là: PGĐ Sở Giao thông vận tải, PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp, PGĐ Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp.

Theo đó, ngoài điều kiện chung theo quy định, Kế hoạch còn quy định điều kiện chi tiết đối với từng chức danh thi tuyển, cụ thể:

Đối với chức danh PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường - phụ trách Thanh tra Sở, giải quyết khiếu nại - tố cáo, tranh chấp đất đai, môi trường, nước, khoáng sản: có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành Luật hoặc các ngành chuyên về quản lý đất đai, quản lý môi trường, quản lý khoáng sản; có kinh nghiệm trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết tranh chấp về đất đai, môi trường, khoáng sản và các lĩnh vực khác thuộc ngành tài nguyên môi trường.

Đối với  chức danh PGĐ Sở Giao thông vận tải - phụ trách về Quản lý các dự án kết cấu hạ tầng giao thông: có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành cầu đường; có kinh nghiệm lãnh đạo quản lý chuyên ngành xây dựng và kết cấu hạ tầng giao thông.

Đối với chức danh PGĐ Đài Phát thanh và Truyền hình - phụ trách lãnh đạo tổ chức sản xuất và khai thác các chương trình văn nghệ, giải trí, thể dục thể thao phát trên sóng phát thanh, truyền hình; giúp Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình quản lý, kiểm duyệt nội dung các chương trình thời sự, chuyên mục, chuyên đề: có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành báo chí hoặc khoa học xã hội và nhân văn; có kinh nghiệm trong lãnh đạo sản xuất, biên tập, biên dịch các chương trình thời sự, chuyên mục, chuyên đề văn hóa - văn nghệ, thể thao trong, ngoài nước; có thâm niên công tác trong ngành từ 03 năm trở lên.

Đối với chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng - phụ trách lĩnh vực đào tạo không chính qui và xây dựng cơ bản, quản trị thiết bị, thư viện: có học vị thạc sĩ trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: kinh tế, tài chính, xây dựng, nông nghiệp hoặc khoa học; phải qua giảng dạy đại học, cao đẳng ít nhất 05 năm; phải tham gia quản lý giáo dục đại học, cao đẳng ít nhất là 03 năm từ cấp trưởng, phó phòng, khoa hoặc tương đương trở lên.

Tất cả các chức danh thi tuyển phải đảm bảo có trình độ cao cấp hoặc cử nhân chính trị (hoặc đủ điều kiện đào tạo cao cấp, cử nhân chính trị), đồng thời đã qua bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên trở lên, có ít nhất 01 ngoại ngữ trình độ B trở lên, Tin học trình độ A. Riêng đối với chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng phải có ngoại ngữ trình độ C trở lên.

Số lượng cần tuyển đối với mỗi chức danh là 01 người. Về số lượng ứng viên dự thi, đối với mỗi chức danh phải có ít nhất 03 ứng viên đăng ký thi tuyển. Trong trường hợp chỉ có 02 ứng viên đăng ký thi tuyển thì phải là người đang công tác tại cơ quan, đơn vị cần tuyển.

Về nội dung và hình thức thi tuyển gồm bảo vệ Đề án và trả lời câu hỏi của Hội đồng thi liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và vị trí chức danh thi tuyển, phân tích thực trạng và đưa ra kế hoạch, giải pháp phát triển cho đơn vị trong thời gian tới.

Các ứng viên nộp hồ sơ dự thi tại Sở Nội vụ trong thời gian 15 ngày kể từ ngày công khai thông báo kế hoạch thi tuyển. 

 

Văn Khương

(Nguồn:dongthap.gov.vn)

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)