Một số quy định mới đối với hoạt động in

(11/3/2014 3:05:03 PM)
 
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in

Theo đó, Nghị định quy định một số nội dung mới về đăng ký hoạt động đối với cơ sở in, cơ sở photocopy; hoạt động hợp tác của các cơ sở in; nhập khẩu thiết bị ngành in. Cụ thể, đối với các cơ sở in không xin cấp giấy phép hoạt động in thì phải tiến hành khai báo hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước. Các cơ sở dịch vụ photocopy trước khi hoạt động chậm nhất 10 ngày, phải khai báo với uỷ ban nhân dân cấp huyện, hoạt động đúng địa điểm đã khai báo, chấp hành các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in khi phát hiện giấy tờ, tài liệu nhận photocopy có nội dung vi phạm quy định. Đồng thời, cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải làm thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in; hoàn thành việc đăng ký, khai báo hoạt động.

Đối với việc hợp tác giữa các cơ sở in, sau khi có văn bản chấp thuận của tổ chức, cá nhân có sản phẩm đặt in, cơ sở in được hợp tác với cơ sở in khác để thực hiện chế bản, in, gia công sau in đối với từng sản phẩm. Các cơ sở in được hợp tác phải có giấy phép hoạt động in hoặc đã được xác nhận đăng ký hoạt động, không được hợp tác với cơ sở in khác để thực hiện chế bản, in, gia công sau in đối với sản phẩm in do mình đã nhận hợp tác.

Nếu như ở các văn bản trước đây, chỉ có máy photocopy màu phải xin cấp phép của Bộ thông tin và Truyền thông khi nhập khẩu thì nay ngoài máy photocopy màu, các máy khác như máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in, máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số, offset, máy in có chức năng photocopy màu trước khi nhập khẩu đều phải có giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định chi tiết hơn về thủ tục hồ sơ cấp giấy phép hoạt động in; nhận chế bản, in, gia công sau in. Cụ thể như người đứng đầu cơ sở in phải có bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in do Bộ thông tin và Truyền thông cấp trong hồ sơ xin phép hoạt động ngành in. Việc nhận chế bản, in, gia công sau in từng loại sản phẩm in như ấn phẩm báo chí, mẫu, biểu mẫu giấy tờ của cơ quan nhà nước, hoá đơn tài chính, các loại thẻ, tem chống giả, phải đáp ứng những điều kiện riêng, đồng thời nghiêm cấm chế bản, in, gia công sau in hoặc photocopy sản phẩm in, giấy tờ khác có nội dung Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi truỵ, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân,…. cơ sở in, cơ sở dịch vụ photocopy không được lợi dụng hoạt động chế bản, in, gia công sau in, photocopy để tạo ra, phát tán trái phép sản phẩm in có nội dung vi phạm; làm giả giấy tờ của cơ quan Nhà nước; trực tiếp hoặc gián tiếp sản xuất hàng giả; chế bản, in, gia công sau in, photocopy vi phạm các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nghị định gồm 3 chương, 33 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2014. Đồng thời Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 và Nghị định số 72/2011/NĐ-CP ngày 23/8/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2005/ NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 11/2009/ NĐ-CP ngày 10/2/2009 hết hiệu lực.

 

T_T

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)