Đồng Tháp triển khai Mã bưu chính quốc gia trên phong bì

(9/17/2018 10:33:39 AM)
 
Thực hiện Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Mã bưu chính quốc gia, Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp vừa có văn bản đề nghị tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh triển khai Mã bưu chính quốc gia trên phong bì của cơ quan, đơn vị.

Theo quy định, Mã bưu chính quốc gia gồm tập hợp năm (05) ký tự số, mỗi cơ quan, đơn vị sẽ có 01 Mã bưu chính và được ghi theo sau phần địa chỉ cơ quan trên phong bì thư.

Ví dụ: Mã bưu bưu chính của Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp là 81046, được thể hiện trên phong bì của Sở như sau: Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp; Số 12 Trần Phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 81046

Việc triển khai sử dụng Mã bưu chính quốc gia sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng dịch vụ, đảm bảo việc chuyển phát thư từ, tài liệu của các cơ quan, đơn vị được nhanh chóng, chính xác, an toàn, đồng thời, đáp ứng các yêu cầu mới trong công tác quản lý nhà nước về bưu chính.

Để biết thông tin cụ thể Mã bưu chính quốc gia, các cơ quan, đơn vị có thể tra cứu tại địa chỉ http://mabuuchinh.vn. Khi cần được hỗ trợ, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh có thể liên hệ phòng Bưu chính – Viễn thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp, điện thoại 0277.3873.996.

          NTT (Ảnh sưu tầm)

Các tin cũ hơn: