Hội thảo giới thiệu công nghệ blockchain

(3/11/2019 2:33:39 PM)
 
Ngày 08/03/2019, tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo giới thiệu Công nghệ Blockchain với sự tham gia của các diễn giả: PGS.TS Huỳnh Tường Nguyên – Giảng viên Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM và nhóm cộng sự nghiên cứu Công nghệ Blockchain, đại diện lãnh đạo, công chức chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Mặc dù chỉ mới ở giai đoạn sơ khởi, việc nghiên cứu và ứng dụng Blockchain ở Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng được dự đoán sẽ biến chuyển một cách nhanh chóng trong tương lai. Tại hội thảo, các diễn giả giới thiệu ứng dụng công nghệ Blockchain trên thế giới và Việt Nam. Tại Đồng Tháp, mô hình ứng dụng công nghệ Blockchain đang thực hiện thí điểm trên trái xoài tại Hợp tác xã xoài Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm của trái xoài, tạo niềm tin cho đặc sản xoài của huyện Cao Lãnh nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung.

          Định hướng sắp tới, tỉnh Đồng Tháp sẽ đưa công nghệ Blockchain kết hợp vào “Kế hoạch xây dựng và phát triển ngành hàng nông sản chủ lực gắn với truy xuất nguồn gốc” của Tỉnh và phát triển ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực du lịch./.

GEM

Các tin cũ hơn: