Tập huấn hoạt động truyền thông về du lịch và nghiệp vụ truyền thanh cơ sở

(8/13/2019 8:35:40 AM)
 
Từ ngày 07/8 đến ngày 09/8/2019, tại Khu Du lịch Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, Cục Thông tin cơ sở và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn hoạt động truyền thông về Du lịch và Nghiệp vụ truyền thanh cơ sở cho gần 200 người làm công tác truyền thanh cấp huyện, cấp xã và các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Đề án Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 44/QD-TTg ngày 09/01/2019; Kế hoạch thông tin tuyên truyền Đề án Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên hệ thống thông tin cơ sở năm  2019 được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại Quyết định số 226/QĐ-BTTTT ngày 21/02/2019; ngày 07/8/2019, Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn cho đội ngũ những người làm công tác truyền thanh cấp huyện, cấp xã và 05 Đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh. Các học viên được Tiến sĩ Vũ Nam – Phó Vụ trưởng Vụ thị trường du lịch (Tổng Cục Du lịch - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án của Nhà nước về phát triển du lịch và quy tắc ứng xử văn minh trong lĩnh vực du lịch; các sản phẩm du lịch nổi trội, khác biệt, có khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hằng, Phó Trưởng khoa Phát thanh – Truyền hình (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) hướng dẫn kỹ năng viết, biên tập tin, bài tuyên truyền về du lịch trên sóng phát thanh; cách xây dựng bản tin phát thanh theo xu hướng hiện đại.

          Tiếp theo, trong 02 ngày 08 và 09/8/2019, các học viên được nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ truyền thanh cơ sở. Các học viên được hướng dẫn phân biệt các thể loại tin, bài, ghi nhận phát thanh cơ sở; sự khác biệt tin, bài, ghi nhận của truyền thanh cơ sở với các thể loại khác; kỹ năng viết tiêu đề tin, bài về gương người tốt việc tốt cho truyền thanh cơ sở; kỹ năng viết tin, bài về gương người tốt việc tốt v.v../.

          NT    

Các tin cũ hơn:

  • (8/7/2009 9:40:18 AM)