Hội nghị Giao ban báo chí tháng 10 năm 2019

(11/7/2019 3:17:16 PM)
Chiều ngày 06/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 10 năm 2019, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Hội nghị Giao ban báo chí tháng 9 năm 2019

(10/9/2019 3:08:18 PM)
Chiều ngày 08/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 9 năm 2019, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp

(10/7/2019 2:37:14 PM)
Sáng ngày 07/10/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dương trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho Ông Đoàn Thanh Bình.

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019

(9/26/2019 2:04:54 PM)
Ngày 16/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn công tác thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2019 cho hơn 130 lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh cấp huyện.

Hội nghị Giao ban báo chí tháng 8 năm 2019

(9/6/2019 9:56:18 AM)
Chiều ngày 04/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 8 năm 2019, với sự có mặt của đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.