Tổ chức lớp tập huấn đào tạo, kiểm tra giám sát hệ thống thông tin

(6/27/2019 2:06:19 PM)
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-STTTT ngày 21/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân lực Công nghệ thông tin của tỉnh, sáng ngày 24/06/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Đại học khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng Lớp tập huấn đào tạo, kiểm tra giám sát hệ thống thông tin tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.

Đào tạo, hướng dẫn lập trình cơ bản trên nền tảng blockchain

(6/27/2019 2:02:20 PM)
Cùng với định hướng phát triển công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn lập trình cơ bản về blockchain cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Tập huấn về chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ HCC giai đoạn 3 và Mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh

(6/26/2019 5:31:52 PM)
Ngày 26/6/2019, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công giai đoạn 3 đối với Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phụ trách Bộ phận Một cửa của 12 huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức phụ trách Bộ phận Một cửa của cấp xã, lãnh đạo Bưu điện cấp huyện, nhân viên Bưu điện cấp huyện và cấp xã thực hiện Đề án ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.