VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ký hiệuNgàyHình thức Trích yếu
09/STTTT-TTBCXB10/01/2018Công vănV/v tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018
04/STTTT-TTBCXB04/01/2018Công vănVề việc mời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 01/2018
625/STTTT-TTBCXB29/12/2017Công vănV/v tuyên truyền tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ
626/STTTT-TTBCXB29/12/2017Công vănV/v tiếp tục tuyên truyền hành động triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”
626/STTTT-TTBCXB29/12/2017Công vănV/v tiếp tục tuyên truyền hành động triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”
627/STTTT-TTBCXB29/12/2017Công vănV/v thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
628/STTTT-TTBCXB29/12/2017Công vănV/v tuyên truyền, phổ biến Bộ Tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020
Số 308/TB-STTTT28/12/2017Thông báoVề việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch năm 2018
621/STTTT-VP27/12/2017Công vănV/v mời dự hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành thông tin và truyền thông
611/STTTT-BCVT24/12/2017Công vănVề việc tăng cường công tác phòng, chống bão số 16
602/STTTT-TTBCXB20/12/2017Công vănV/v tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II
602/STTTT-TTBCXB20/12/2017Công vănV/v tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ II
573/STTTT-TTBCXB05/12/2017Công vănV/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X về tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp
567/STTTT-TTBCXB04/12/2017Công vănVề việc cung cấp về Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2017
566/STTTT-TTBCXB04/12/2017Công vănVề việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 11/2017
561/STTTT-TTBCXB30/11/2017Công vănVề việc mời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 11/2017
537 /STTTT-TTBCXB20/11/2017Công vănV/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Họp báo Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2017
528/STTTT-TTBCXB14/11/2017Công vănV/v báo cáo kết quả hoạt động Thông tin và Truyền thông phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp
523/STTTT-TTBCXB13/11/2017Công vănV/v thông tin, tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm vùng đất Hồng Ngự
514/STTTT-TTBCXB07/11/2017Công vănV/v tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017
511/STTTT-TTBCXB06/11/2017Công vănV/v chương trình truyền trình về Đồng Tháp phát sóng trên Kênh VTC10
513/STTTT-TTBCXB06/11/2017Công vănV/v thực hiện tuyên truyền về Tuần lễ cấp cao APEC Việt Nam 2017
508/STTTT-TTBCXB03/11/2017Công vănV/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 11 năm 2017
494/STTTT-KHTC31/10/2017Công vănV/v đề nghị điều chuyển tài sản dự án Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở 08 xã biên giới.
490/STTTT-TTBCXB31/10/2017Công vănV/v thực hiện Chương trình truyền thông Quốc gia nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học
482/STTTT-TTBCXB26/10/2017Công vănVề việc cung cấp thông tin KN 200 năm vùng đất Hồng Ngự
477 /STTTT-TTBCXB24/10/2017Công vănVề việc mời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 10/2017
266/KH-UBND17/10/2017Kế hoạchKẾ HOẠCH Tổ chức các lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí năm 2017
410 /STTTT-TTBCXB04/10/2017Công vănTuyên truyền việc sử dụng sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em.
412/STTTT-TTBCXB04/10/2017Công vănV/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 10 năm 2017
408/STTTT-TTBCXB03/10/2017Công vănV/v tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
406/STTTT-KHTC02/10/2017Công vănV/v đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành Dự án Nâng cấp hệ thống thiết bị phát thanh cơ sở 08 xã biên giới
394/STTTT-TTBCXB27/09/2017Công vănVề việc mời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 9/2017
395/STTTT-TTBCXB27/09/2017Công vănV/v Tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
386/STTTT-KHTC22/09/2017Báo cáoVề việc báo cáo điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020
388/STTTT-BCVT22/09/2017Công vănVề việc thực hiện quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện
375/STTTT-TTBCXB15/09/2017Công vănV/v đề nghị phê duyệt Kế hoạch Tập huấn “Nghiệp vụ truyền thanh cơ sở” năm 2017
194/KH-STTTT11/09/2017Kế hoạchKiểm tra tình hình đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2017
358/STTTT-KHTC31/08/2017Công vănVề việc mời dự họp thanh lý tài sản của Trung tâm Công nghệ thông tin & Truyền thông
354/STTTT-TTBCXB30/08/2017Công vănV/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 9 năm 2017
353/STTTT-KHTC29/08/2017Báo cáoV/v báo cáo dự án sử dụng vốn đầu tư công vào mẫu báo cáo trực tuyến
347 /STTTT-BCXB25/08/2017Công vănVề việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 8/2017
342/STTTT-TTBCXB23/08/2017Công vănVề việc mời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 8/2017
340/STTTT-TTBCXB23/08/2017Công vănV/v tuyên truyền Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020”
339/STTTT-TTBCXB23/08/2017Công vănV/v tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh dại
CV18/08/2017Công vănPhiếu thu thập số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2017
313/STTTT-CNTT09/08/2017Công vănVề việc khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Xây dựng Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp
314/STTTT-CNTT09/08/2017Công vănVề việc tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số năm 2017 (lần 1)
313/STTTT-CNTT09/08/2017Công vănVề việc khảo sát hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Xây dựng Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp
311/STTTT-TTBCXB08/08/2017Công vănV/v tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2020
310/STTTT-TTBCXB07/08/2017Công vănV/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 8 năm 2017
172 /BC-STTTT07/08/2017Báo cáoBáo cáo Giao ban Báo chí tháng 7 năm 2017
290 /STTTT-TTBCXB24/07/2017Công vănV/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2020
284/STTTT-CNTT20/07/2017Công vănV/v phê duyệt phiếu khảo sát và văn bản thu thập số liệu khảo sát chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT năm 2016
286/STTTT-BCXB20/07/2017Công vănVề việc mời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 7/2017
285/STTTT-BCXB20/07/2017Công vănV/v mời dự tập huấn công tác thông tin đố i ngoaị và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh Đồng Tháp năm 2017
273/STTTT-BCXB14/07/2017Công vănV/v thống nhất chủ đề sản xuất, phát sóng chương trình giới thiệu, quảng bá Đồng Tháp năm 2017.
236/STTTT-KHTC10/07/2017Báo cáoBáo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2017
242-STTTT-VP30/06/2017Công vănVề việc mời dự Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2017 ngành thông tin và truyền thông (có kèm tài liệu Hội nghị)
245/STTTT-TTBCXB28/06/2017Công vănV/v tuyên truyền đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
244/STTTT-TTBCXB28/06/2017Công vănV/v tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự ATGT
240 /STTTT-TTBCXB27/06/2017Công vănV/v tuyên truyền công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp
227/STTTT-TTBCXB13/06/2017Công vănV/v tuyên truyền công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm
225 /STTTT-TTBCXB09/06/2017Thông báoV/v thu phí đối với thủ tục cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
220/STTTT-TTBCXB08/06/2017Công vănV/v tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy
198 /STTTT-TTBCXB30/05/2017Công vănV/v đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và Zika
Tài liệu Hội nghị26/05/2017Tài liệuTài liệu Hội nghị phổ biến Nghị định số 49/2017/NĐ-CP
188/STTTT-TTBCXB24/05/2017Công vănV/v tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017)
184 /STTTT-TTBCXB23/05/2017Công vănV/v tăng cường thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng
171 /STTTT-TTBCXB17/05/2017Công vănV/v mời dự hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin cơ sở năm 2017
165/STTTT-CNTT15/05/2017Công vănVề việc đề nghị thẩm định Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp
163/STTTT-CNTT12/05/2017Công vănVề việc phối hợp thí điểm triển khai giải pháp một cửa điện tử và cổng dịch vụ công trực tuyến tập trung
157 /STTTT-TTBCXB12/05/2017Công vănV/v lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
156/STTTT-TTBCXB12/05/2017Công vănV/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 - 2020
151 /STTTT-TTBCXB10/05/2017Công vănV/v tuyên truyền tăng cường công tác quản lý, phòng chống vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh
150 /STTTT-TTBCXB10/05/2017Công vănV/v điều chỉnh, bổ sung công tác tuyên truyền an toàn giao thông
148/STTTT-TTBCXB05/05/2017Công vănV/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 5 năm 2017
114/BC-STTTT05/05/2017Báo cáoBáo cáo giao ban báo chí tháng 4 năm 2017
143/STTTT-KHTC27/04/2017Báo cáoV/v báo cáo tình hình thực hiện dự án, công trình năm 2017
138 /STTTT-TTBCXB26/04/2017Công vănV/v tuyên truyền phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2017
139/STTTT-TTBCXB26/04/2017Công vănVề việc mời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 4/2017
111 /BC-STTTT24/04/2017Báo cáoKết quả tuyên truyền Luật Đa dạng sinh học
133/STTTT-TTBCXB24/04/2017Công vănV/v tuyên truyền công tác triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
134/STTTT-TTBCXB24/04/2017Công vănV/v thông tin, tuyên truyền triển lãm “Lịch sử hình thành tỉnh Đồng Tháp qua tài liệu lưu trữ trước năm 1975”
126 /STTTT-CNTT17/04/2017Công vănV/v cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 2017
123/STTTT-TTBCXB13/04/2017Công vănV/v thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng
110 /STTTT-BCXB05/04/2017Công vănV/v định hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 4 năm 2017
92/STTTT-BCVT28/03/2017Công vănVề việc mời họp góp ý dự thảo chỉnh trang mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố (tài liệu họp kèm theo)
96/STTTT-BCXB28/03/2017Công vănVề việc mời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 3/2017
99 /STTTT-TTBCXB28/03/2017Công vănV/v có ý kiến Kế hoac̣ h và dự trù kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động giai đoạn 2017 - 2020
69/STTTT-BCXB06/03/2017Công vănĐịnh hướng công tác thông tin tuyên truyền tháng 3 năm 2017
67/STTTT-CNTT06/03/2017Công vănGóp ý dự thảo Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2017 -2020
62/STTTT-BCXB01/03/2017Công vănV/v cung cấp số liệu thống kê về hoạt động của Đài truyền thanh cấp huyện.
 01/03/2017Công vănTHÔNG CÁO BÁO CHÍ:Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Đồng Tháp
62/STTTT-BCXB01/03/2017Công vănVề việc cung cấp số liệu thống kê về hoạt động của Đài Truyền thanh huyện, thị xã,thành phố
62/STTTT-BCXB01/03/2017Công vănVề việc cung cấp số liệu thống kê về hoạt động của Đài Truyền thanh huyện, thị xã,thành phố
26 /BC-STTTT22/02/2017Báo cáoBáo cáo công tác thông tin tuyên truyền các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN
52/STTTT-BCXB22/02/2017Công vănMời dự Hội nghị Giao ban Báo chí tháng 02 năm 2017
50/STTTT-TTBCXB20/02/2017Công vănV/v triển khai thực hiện chương trình cổ động tuyên truyền về an toàn giao thông
48/STTTT-CNTT20/02/2017Công vănVề việc cung cấp số liệu phục vụ báo cáo định kỳ về tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016
12345678910...