Xuất bản thông tin

null GIỚI THIỆU FANPAGE LỄ HỘI SEN ĐỒNG THÁP NĂM 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

GIỚI THIỆU FANPAGE LỄ HỘI SEN ĐỒNG THÁP NĂM 2022

Với mong muốn tuyên truyền, quảng bá Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I năm 2022 đến đông đảo người dân trong tỉnh, trong nước và nước ngoài, qua đó thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng Sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng  hình ảnh địa phương.

Ban Tổ chức Lễ hội công bố Fanpage Lễ hội Sen lần thứ nhất I năm 2022 nhằm cung cấp chia sẻ kịp thời thông tin, hình ảnh về Lễ hội Sen đến du khách.

Link Fanpage: Lễ hội Sen – Lotus Festival. (https://www.facebook.com/senfestivalSF)

Tìm hiểu thêm thông tin về du lịch Đồng Tháp tại địa chỉ: https://dulich.dongthap.gov.vn

 

K.O.I