Xuất bản thông tin

null Tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin ngành Thông tin và Truyền thông

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin ngành Thông tin và Truyền thông

Hôm nay, ngày 13/5/2022, Tại Hội trường trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin ngành thông tin và Truyền thông cho các Phòng chuyên môn thuộc Sở, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố, doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông trên địa bàn Tỉnh.

Hình ảnh: đ/c Đoàn Thanh Bình – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu chỉ đạo

          Nhằm từng bước thực hiện, triển khai các hoạt động chuyển đổi số ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc các cơ quan nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Hệ thống thông tin ngành Thông tin và Truyền thông. Hệ thống giúp cho Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan có thể quản lý dữ liệu các lĩnh vực của ngành Thông tin và Truyền thông như Bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện và hạ tầng đô thị thông minh; phần mềm báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở; phần mềm quản lý nhà nước về công nghệ thông tin; phần mềm quản lý hồ sơ thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

          Hệ thống triển khai trên cả 2 nền tảng web và ứng dụng di động gồm các phân hệ:

          Phân hệ hỗ trợ thẩm định Cột anten: quản lý dữ liệu và bản đồ về các quy hoạch, bản đồ hiện hữu các Cột anten trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ công tác thẩm định quy hoạch Cột anten và hạ tầng viễn thông.

          Phân hệ quản lý công tác Thanh tra, kiểm tra.

          Phân hệ quản lý Tư liệu số ngành Thông tin và Truyền thông gồm các Lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, internet, Công nghệ thông tin, Báo chí-Xuất bản, truyền thanh cơ sở.

          Phân hệ quản lý báo cáo ngành Thông tin và Truyền thông.

GEM