Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tổ chức Diễn đàn kết nối du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long lần 2

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp tổ chức Diễn đàn kết nối du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long lần 2

Diễn đàn kết nối du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long lần 2 với chủ đề “Hợp tác và hành động” sẽ diễn ra vào ngày 20/5 tại Đồng Tháp (Diễn đàn lần 1 năm 2019 tại TPHCM).

 

Đây là hoạt động thiết thực nhằm khai thác thế mạnh du lịch gắn với nông nghiệp của từng địa phương để phát huy các giá trị văn hóa bản địa, mở rộng không gian, hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng; hoàn thiện các chương trình du lịch đặc trưng kết nối các tuyến, điểm du lịch của các địa phương; đồng thời, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, các chương trình tour liên kết vùng ĐBSCL đến các tỉnh, thành trong cả nước và quốc tế góp phần khởi động lại các hoạt động du lịch trong bối cảnh bình thường mới.

Diễn đàn lần 2 với các nội dung như sau:

 - Chương trình khảo sát, Tổ chức Đoàn Famtrip kết hợp với Lễ hội Sen Đồng Tháp lần I.

- Không gian giới thiệu đặc sản, sản phẩm OCOP, ẩm thực các địa phương (được triển khai trong không gian Lễ hội Sen Đồng Tháp).

- Hội thảo về nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm du lịch nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long và TPHCM trong bối cảnh mới, vào lúc 8 giờ 00, ngày 20/5/2022 (nhân dịp Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ I), tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Theo Kế hoạch số 101/KH-UBND

Ngày 30/3/2022 của UBND Tỉnh.

K.O.I