Xuất bản thông tin

null Tập huấn, hướng dẫn chức năng nghiệp vụ xử lý thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn, hướng dẫn chức năng nghiệp vụ xử lý thủ tục hành chính cấp huyện và cấp xã

Từ ngày 18/5/2022 đến ngày 20/05/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn chức năng nghiệp vụ đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Hình ảnh 1: Quang cảnh tập huấn ở Thành phố Cao Lãnh

          Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (trước đây gọi là Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp) đã được triển khai rộng rãi trên 3 cấp của tỉnh và bước đầu đạt nhiều hiệu quả thiết thực.

          Nhằm tiếp tục từng bước số hóa dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính trên môi trường điện tử hướng đến xây dựng Chính quyền số, Hệ thống được nâng cấp bổ sung các ứng dụng giải quyết thủ tục hành chính cho các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã và tiến hành tập huấn cho các đơn vị. Đối tượng tập huấn là các công chức, viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính từ các Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Đồng thời, lấy ý kiến góp ý từ các đơn vị để các ứng dụng phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương.

Hình 2: Quang cảnh tập huấn ở Thành phố Sa Đéc

          Một số vấn đề được công chức, viên chức quan tâm trong buổi tập huấn như:

          Các dữ liệu nào được sử dụng lại trong quá trình luân chuyển giải quyết.

          Các Quy trình xử lý điện tử trên hệ thống.

          Một số khó khăn đối với các thành phần hồ sơ chưa thể thực hiện số hoá trong thời điểm hiện tại như bản vẽ các công trình, giấy tờ liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trang thiết bị thực hiện scan, quét hồ sơ…

          Cách thực hiện ký số trên hệ thống tại bước Lãnh đạo đơn vị duyệt và văn thư phát hành.

          Nếu thực hiện kết quả giải quyết điện tử thì có trả kết quả giải quyết bản giấy cho người dân hay không ?

          Qua các buổi tập huấn khẩn trương và nghiêm túc, đơn vị phát triển phần mềm cùng các công chức, viên chức trao đổi, thống nhất những nội dung liên quan, góp ý để hoàn thiện hệ thống cũng như giải đáp các tình huống vướng mắc thực tế trong quá trình xử lý hồ sơ tại địa phương.     

         

GEM