Xuất bản thông tin

null Cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chi tiết bài viết Tin tức

Cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng Tháp là 01 trong 05 điểm cầu, cùng với Hà Nội, Nghệ An, Tuyên Quang và Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện chương trình này, vì đây là nơi cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi dừng chân trong những năm tháng cuối đời để hoạt động, truyền bá chủ nghĩa yêu nước.

 

Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp với chủ đề “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” nhằm khẳng định công lao to lớn của Bác Hồ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại điểm cầu Đồng Tháp, chương trình sẽ bắt đầu vào lúc vào lúc 19 giờ 45, ngày 18/5/2020, địa điểm tại Quảng trường Văn miếu (thành phố Cao Lãnh).

 

Ngọc Hân