Xuất bản thông tin

null Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

Ngày 25/5, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung về phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Quyết định 392/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; hình thành cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai thác, phục vụ xây dựng các bản đồ số chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội tại Đồng Tháp.

Các nội dung triển khai gồm: Thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu thông tin địa chỉ số cho các đối tượng tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch; bảo đảm cấu trúc phù hợp và tối thiểu có đủ các trường thông tin cơ bản.

Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ về địa chỉ số như: Tìm kiếm địa chỉ, gợi ý địa chỉ số, xác thực địa chỉ, định danh tọa độ/địa chỉ và các dịch vụ địa chỉ số khác; các dịch vụ chia sẻ dữ liệu địa chỉ số phục vụ nhu cầu nghiệp vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, kết hợp xây dựng nền tảng bản đồ số và phát triển các ứng dụng bản đồ số phục vụ các ngành, lĩnh vực như: Bản đồ y tế, bản đồ giáo dục, bản đồ du lịch, bản đồ nông sản, bản đồ ngành Tài nguyên và Môi trường, bản đồ ngành Giao thông Vận tải v.v..

Nguồn: 192/KH-UBND

Việt Tiến (Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp)