Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 05 dự án Triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC)

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói số 05 dự án Triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 05: Xây dựng hệ thống phản ảnh hiện trường và tích hợp dịch vụ thuộc dự án Triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC).

- Đơn vị trúng thầu: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông; Địa chỉ: số 57 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Giá trúng thầu: 1.704.498.902,7 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm lẻ bốn triệu bốn trăm chín mươi ngàn chín trăm lẻ hai phẩy bảy đồng).

- Giá hợp đồng: 1.704.490.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm lẻ bốn triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.