Xuất bản thông tin

null Ban Chỉ đạo Chuyển đối số quý III tỉnh Đồng Tháp họp định kỳ Quý III năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Chỉ đạo Chuyển đối số quý III tỉnh Đồng Tháp họp định kỳ Quý III năm 2022

Sáng nay ngày 16 tháng 9 năm 2022, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp họp định kỳ quý III, chủ trì Trưởng BCĐ Chuyển đổi số - Chủ tịch UBND tỉnh ông Phạm Thiện Nghĩa và Phó Trưởng BCĐ Chuyển đổi số – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Huỳnh Minh Tuấn

 

Ảnh: Sở TTTT đang trình bày báo cáo kết quả chuyển đổi số của tỉnh

           Tại cuộc họp, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả chuyển đổi số 9 tháng và định hướng 03 tháng cuối năm 2022; Kết quả hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

          Cũng tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thảo luận, trao đổi và thông qua Bộ Chỉ số chuyển đổi số dành cho các Sở, ban, ngành và các địa phương. Bộ chỉ số Chuyển đổi số cấp Sở, ngành tỉnh gồm 20 chỉ số thành phần được chia thành 6 nhóm: nhận thức số, thể chế, hạ tầng, nhân lực, an toàn thông tin mạng, hoạt động chính quyền số với tổng số điểm tối đa là 200 điểm. Bộ Chỉ số chuyển đổi số cấp huyện gồm 33 tiêu chí thành phần được chia thành 8 nhóm: nhận thức số, thể chế, hạ tầng, nhân lực, an toàn thông tin mạng, hoạt chính quyền số, hoạt động kinh tế số, hoạt động xã hội số với tổng số điểm tối đa là 400 điểm.

          Để hưởng ứng ngày Chuyển đổi số 10/10, BCĐ thông qua Kế hoạch thông tin tuyên truyền về ngày Chuyển đổi và tổ chức Hội thảo các giải pháp Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

          Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo các Sở, ngành chủ động căn cứ vào nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành đề xuất các nội dung, giải pháp hợp tác với các doanh nghiệp chuyển đổi số, mạnh dạn triển khai thí điểm phụ vụ cho ngành. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng Sổ tay chuyển đổi số để làm tài liệu hướng dẫn cho các đơn vị, địa phương thực hiện.

          Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu thực hiện chuyển đổi số phải đi vào thực chất, có báo cáo và thường xuyên theo dõi tiến độ để kịp thời đôn đốc thực hiện cũng như tháo gỡ khó khăn. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nội dung Đề án Chuyển đổi số vừa được ban hành đến các đơn vị, địa phương nắm và triển khai thực hiện theo lộ trình.

GEM