Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu Công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông thuộc công trình: Sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo mời thầu Công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông thuộc công trình: Sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 5 Thi công xây dựng Sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông

Nội dung: Thi công xây dựng Sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông

Thuộc dự toán: Công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông thuộc công trình: Sửa chữa một số hạng mục công trình Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông

Nguồn vốn: Vốn dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông.

Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 10/11/2022 đến 09 giờ 00 phút, ngày 21/11/2022 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành E-HSMT: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Tầng 4-5, Tòa nhà khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp – Số 10, Đường Lê Thị Riêng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Số điện thoại: 0277.3874.276 - Fax: 0277. 3873.722, Email: qldadongthap@gmail.com

Giá bán một bộ E-HSMT: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website https://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 21/11/2022

Thông báo có hiệu lực từ ngày: 10/11/2022

                  Thúy Kiều.