Xuất bản thông tin

null Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp

Sáng ngày 13/4, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng (SIPAS) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2023.

Tại Hội nghị công bố kết quả xếp hạng PAR Index năm 2022, tất cả cơ quan cấp tỉnh đều đạt trên 80%, có 02 cơ quan đạt trên 90% là Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nội vụ. Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu với 93,28%. Đối với các địa phương cấp huyện, có 7/12 địa phương có PAR Index trên mức giá trị trung bình. Trong đó, thành phố Hồng Ngự có chỉ số cải cách hành chính cao nhất với 86,41%.

Kết quả xếp hạng PAR Index năm 2022 vừa là vinh dự, vừa là động lực của ngành thông tin và truyền thông trong năm 2023. Đặt ra mục tiêu phát triển ngành là tập trung phát triển chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chính; tiếp tục xem cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh nói chung và của ngành nói riêng; xác định rõ, lấy con người làm trọng tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo và tập trung chuyển đổi, xây dựng chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ.

An Nhiên