Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Gần 196.500 đối tượng được hỗ trợ khó khăn do Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Gần 196.500 đối tượng được hỗ trợ khó khăn do Covid-19

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các địa phương và ngành liên quan thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 66 lao động ở 02 doanh nghiệp bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động; 2.640 hộ kinh doanh; 3.359 lao động không có giao kết hợp đồng lao động; 7.545 người có công với cách mạng; 56.376 đối tượng bảo trợ xã hội và 126.490 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 196 tỷ đồng.

Ảnh: Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin

Các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn đang tiếp tục rà soát, tiếp nhận hồ sơ đề nghị của các nhóm đối tượng là hộ kinh doanh cá thể, lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động, lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, ngành lao động - thương binh và xã hội đã chủ động phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 thực hiện việc tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động. Đến nay, có 12 doanh nghiệp được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất cho 514 lao động, với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.