Xuất bản thông tin

null 52 Nhà xuất bản và đơn vị phát hành chung tay đồng hành cùng Hội sách trực tuyến Quốc gia 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

52 Nhà xuất bản và đơn vị phát hành chung tay đồng hành cùng Hội sách trực tuyến Quốc gia 2020

Hội sách trực tuyến quốc gia 2020 tại địa chỉ book365.vn, cung cấp hơn 10,000 đầu sách hay, sách chính thống với khuyến mại giảm 25% giá bìa trên tất cả các sách.

 

Hội sách được tổ chức bởi Bộ Thông tin & truyền thông, các đơn vị phụ trách tổ chức: Cục Xuất bản In và phát hành; Nhà Xuất bản Thông tin & Truyền thông, đơn vị hỗ trợ Cục Tin học hoá, đơn vị vận hành Tổng công ty V&V - Vitranet24 với chủ đề “Đọc sách nâng cao trí tuệ vượt qua nỗi lo dịch bệnh Covid 19” đã diễn ra từ 19/4 - 10/6/2020.

Hội sách năm nay lần đầu tiên được tổ chức bằng hình thức trực tuyến để khắc phục khó khăn giãn cách xã hội trong đại dịch và nhân cơ hội này lan truyền văn hoá đọc, cảm hứng đọc sách tới tất cả mọi người, đặc biệt là với các độc giả ở tỉnh thành xa xôi.