Xuất bản thông tin

null Nhiều kết quả nổi bật sau hơn 1 năm triển khai Đề án Nâng cao nhận thức, kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia

Chi tiết bài viết Tin tức

Nhiều kết quả nổi bật sau hơn 1 năm triển khai Đề án Nâng cao nhận thức, kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia

Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022. Với quan điểm phát triển nguồn nhân lực là then chốt để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, thời gian qua, công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số được các ngành, địa phương trong cả nước đặc biệt chú trọng, đạt được kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, nổi bật là đã xây dựng các kênh truyền thông hiệu quả tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân về chuyển đổi số. Cụ thể:

100% các bộ, ngành, địa phương đã thiết lập chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương.

63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng đến từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư, khóm, ấp với hơn 74.422 Tổ348.362 thành viên; đã hướng dẫn, trợ giúp người dân sử dụng công nghệ số và các nền tảng số, hình thành mạng lưới triển khai công nghệ rộng khắp trên toàn quốc.

 Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng các kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia” như: Thiết lập Kênh Zalo OA “Chuyển đổi số quốc gia” trên nền tảng Zalo (có hơn 136.000 lượt theo dõi); Xây dựng Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia (tại địa chỉ dx.gov.vn); thường xuyên đăng tải các tin tức, nội dung liên quan đến chuyển đổi số. Ngoài ra, Bộ đã lựa chọn Biểu trưng Chuyển đổi số quốc gia với hình ảnh một vòng tròn được hợp thành bởi 3 cánh ôm trọn với ý nghĩa chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm và động lực thúc đẩy; được các bộ, ngành, địa phương đồng bộ sử dụng trên các kênh truyền thông về chuyển đổi số, trong các ấn phẩm truyền thông, hệ thống tài liệu, học liệu phục vụ tập huấn và bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số. 

                                   

                                                                                 

Biểu trưng Chuyển đổi số quốc gia

 

Năm 2022 là năm đầu tiên cả nước có Ngày Chuyển đổi số (10/10), đến nay có 30/30 bộ ngành và 63/63 địa phương đã lựa chọn ngày Chuyển đổi số. Việc tổ chức Ngày Chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công cuộc chuyển đổi số.

                            NTT