Xuất bản thông tin

null Phiên họp trù bị - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Phiên họp trù bị - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

           Chiều ngày 25/6, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 1, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông họp phiên họp trù bị với 37/38 đảng viên, hoàn tất công tác chuẩn bị cần thiết cho phiên khai mạc sẽ diễn ra vào sáng ngày 26/6.

          Tại phiên họp trù bị, các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 đồng chí, bầu Đoàn Thư ký Đại hội 02 đồng chí và thông qua Chương trình, nội dung của Đại hội.

Đại biểu biểu quyết tại Phiên  họp trù bị

          Để công tác tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt và thành công, phát biểu kết thúc phiên họp trù bị, Bí thư Đảng bộ Sở Đoàn Thanh Bình đề nghị mỗi đảng viên của Đại hội cần phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đoàn kết, phát huy dân chủ; tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực tham gia thảo luận các vấn đề và đề án nhân sự; chấp hành nghiêm nội dung Quy chế, Chương trình làm việc của Đại hội, các quy định có liên quan đến Đại hội, tham dự xuyên suốt, đúng giờ trong thời gian Đại hội.

Bí thư Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Phiên họp trù bị

          Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

                   NT