Xuất bản thông tin

null Khai mạc Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông

Chi tiết bài viết Tin tức

Khai mạc Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông

              Đại hội đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông chính thức khai mạc sáng ngày 26/6 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Phường 1, 38/38 đảng viên được triệu tập về dự Đại hội. Dự và phát biểu chỉ đạo có Ông Nguyễn Minh Tường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban tổ chức, phụ trách giám sát thường xuyên Đảng bộ. 

             Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở đã lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2015 – 2020, một số mặt đạt và vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. Công tác quản lý nhà nước của ngành càng ngày càng đi sâu, lĩnh vực thông tin và truyền thông có sự phát triển mạnh, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, tác động tích cực và hiệu quả đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, hiện đại với tốc độ phát triển cao. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đã thay đổi thói quen, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, các ngành, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

          Phát biểu tại đại hội, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Minh Tường ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, tổ chức tốt việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm, chăm lo, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể; nâng cao vai trò của Đảng bộ trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

          Đại hội cũng đã nhất trí 100% thông qua Nghị quyết với nhiều chỉ tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần dân chủ, nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 07 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025  gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Đoàn Thanh Bình – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2020-2025.

            Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại biểu phát biểu góp ý văn kiện Đại hội

 Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Minh Tường phát biểu tại Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020 – 2025 

                             NT