Xuất bản thông tin

null Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn cập nhật thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn cập nhật thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Tỉnh

Sáng ngày 21/02/2024, tại Phòng họp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn cập nhật thủ tục hành chính trên Hệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Tỉnh.

Quang cảnh Lớp tập huấn

Lớp tập huấn có sự tham dự của hơn 55 công chức, viên chức các Sở, ban, ngành Tỉnh được phân công phụ trách cập nhật thủ tục hành chính.

Trong buổi tập huấn, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công chức, viên chức cập nhật thông tin chung, mẫu đơn, tờ khai, thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện của thủ tục hành chính, đính kèm kết quả số hóa hồ sơ; cách cấu hình đối với các hồ sơ liên thông; cập nhật thủ tục hành chính cho cấp huyện và cấp xã; trao đổi các khó khăn vướng mắc liên quan đến cập nhật thủ tục hành chính.

Sau khi tập huấn các đơn vị sẽ tiến hành rà soát, cập nhật bổ sung cho hoàn thiện toàn bộ thủ tục hành chính đang có hiệu lực trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Tỉnh trước ngày 08/03/2024./.

An Nhiên