Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tập huấn nghiệp vụ hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Tập huấn nghiệp vụ hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3

Sáng ngày 10/7/2020, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hồng tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3. Tham gia là cán bộ, công chức 12 phòng, ban, ngành huyện và 9 xã, thị trấn.

 

Tại đây, các thanh niên tình nguyện được hướng dẫn tạo tài khoản email; quy trình tạo tài khoản công dân; xác nhận tài khoản; đăng nhập và tìm kiếm thủ tục hành chính cần thực hiện; thực hiện khai báo thông tin, đính kèm tài liệu liên quan và nộp hồ sơ.

 

 

Lớp tập huấn, nhằm giúp cho đội thanh niên tình nguyện nắm vững các bước thực hiện việc tạo tài khoản công dân và nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 cho người dân trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, với phương châm “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, đồng thời nâng cao số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm điện tử một cửa của Huyện.

                                                                            BT: Kim Lệ + Ảnh: Chí Dũng

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh