Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở.

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo mời thầu Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở.

 

TÊN GÓI THẦU: Cung cấp, lắp đặt thiết bị.

Số hiệu gói thầu: Gói số 4.

Nội dung: Cung cấp, lắp đặt thiết bị.

Thuộc dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở (Thiết lập Đài truyền thanh không dây xã nông thôn mới).

Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 (đợt 1).

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ 32 phút, ngày 11/12/2019 đến 15 giờ 00 phút, ngày 23/12/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 23/12/2019.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 11/12/2019.