Xuất bản thông tin

null Bluezone ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần

Chi tiết bài viết Tin tức

Bluezone ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần

Để bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng chống Covid - 19 bạn cần cài đặt ứng dụng Bluezone để cảnh báo nếu bạn tiếp xúc gần người nhiễm Covid - 19

 

Ứng dụng tự động quét, phát hiện và ghi nhận những điện thoại khác xung quanh cũng đang cài Bluezone. Sau đó, nếu trường hợp nhiễm Covid - 19, ứng dụng sẽ cảnh báo cho bạn biết nếu trên máy của bạn đã từng ghi nhận bạn tiếp xúc với trường hợp nhiễm bệnh đó.

Ứng dụng đảm bảo tính riêng tư của người dùng bằng cách không ghi nhận danh tính, số điện thoại, vị trí của những người bạn đã từng tiếp xúc.

Bạn phải luôn bật Bluetooth thì mới có tác dụng, Bluezone chỉ sử dụng khoảng 10% pin mỗi ngày.

Nguồn bluezone.gov.vn