Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu dự toán: Thuê dịch vụ đánh giá, giám sát an toàn hệ thống thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hệ thống mạng của sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo mời thầu dự toán: Thuê dịch vụ đánh giá, giám sát an toàn hệ thống thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hệ thống mạng của sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Thông báo mời thầu dự toán: Thuê dịch vụ đánh giá, giám sát an toàn hệ thống thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hệ thống mạng của sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 1: Giám sát an toàn hệ thống thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu.

Nội dung: Giám sát an toàn hệ thống thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu.

Thuộc dự toán: Thuê dịch vụ đánh giá, giám sát an toàn hệ thống thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hệ thống mạng của sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp kinh tế đã giao đầu năm 2020.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 17 giờ 19 phút, ngày 03/9/2020 đến 14 giờ 00 phút, ngày 15/9/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành E-HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

Giá bán một bộ E-HSMT: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 15/9/2020.

Thông báo có hiệu lực từ ngày: 03/9/2020.