Xuất bản thông tin

null Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII

Chiều ngày 28/9/2020, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho toàn thể đảng viên, quần chúng và người lao động đang công tác tại Sở. Bí thư Đảng ủy Đoàn Thanh Bình, chủ trì Hội nghị và trực tiếp triển khai Nghị quyết.

Bí thư triển khai Nghị quyết đến các đảng viên

 

          Tại Hội nghị, đảng viên, công chức và người lao động được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; ưu điểm nổi bật cũng như một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua, đặc biệt nhấn mạnh các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đảng viên, quần chúng nắm.

          Kết thúc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Đoàn Thanh Bình đề nghị các Đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ và từng đảng viên cần nêu cao vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu, học tập, nắm vững các nội dung của Nghị quyết, đề ra chương trình hành động của tập thể, cá nhân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội./.

NTT