Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tổ chức hội thảo chuyển đổi số phát triển nông nghiệp, nông thôn

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp tổ chức hội thảo chuyển đổi số phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, phát huy vai trò chuyển đổi số trong triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Chiều ngày 15/6/2020, Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức Hội thảo “Giải pháp chuyển đổi số thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn”.

 

Hội thảo có sự tham gia của các Sở: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư; Văn phòng UBND Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là những nông dân đến từ các Hội quán trên địa bàn tỉnh.

 

 

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Thiện Nghĩa - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho biết Nông nghiệp là lĩnh vực nền tảng của Đồng Tháp; chuyển đổi số làm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, do đó tỉnh ưu tiên lựa chọn lĩnh vực này để chuyển đổi số đầu tiên, đồng thời xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao giá trị ngành nông nghiệp, quyết tâm trở thành địa phương đứng đầu trong chuyển đổi số.

 

Báo cáo tại hội thảo, ông Đoàn Thanh Bình – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã khái quát lại tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, đặt biệt là ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp tại Đồng Tháp trong thời gian qua. Đồng thời ông đã nêu các mục tiêu cần đạt được của hội thảo cũng như sẽ tổng hợp ý kiến của các diễn giả, đại biểu để thực hiện tham mưu UBND Tỉnh các chính sách khuyến khích chuyển đổi số nông nghiệp trong thời gian tới.

Hội thảo đã được nghe ông Nguyễn Hữu Hạnh – Phó Cục trưởng, Cục tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu khái quát về chuyển đổi số, định hướng chuyển đổi số quốc gia; phân tích các cơ hội, thách thức, rủi ro và đề xuất các phương hướng thực hiện chuyển đổi số trong tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, hội thảo còn được nghe các diễn giả giới thiệu về việc xây dựng xây dựng nông thôn mới và làng thông minh tại Đồng Tháp.

 

Tại hội thảo, đại biểu còn được giới thiệu một số mô hình thực tế về chuyển đổi số áp dụng cho lĩnh vực nông nghiệp để các đại biểu có thể hiểu rõ hơn về các việc phải thực hiện, áp dụng khi thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Hội thảo sẽ tổng hợp các ý kiến phát biểu, trao đổi tại hội thảo để thực hiện tham mưu UBND Tỉnh các chính sách khuyến khích chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới.

TNP