Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự án: Thiết lập cụm thông tin cơ sở tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

TÊN GÓI THẦU: Gói số 2: “Mua sắm, lắp đặt thiết bị cho cụm thông tin cơ sở”.

Nội dung:

- Mua sắm, lắp đặt thiết bị: Trang bị 01 hệ thống màn hình điện tử ngoài trời, sử dụng công nghệ Led Diode gồm 02 màn hình Led, mỗi màn hình có diện tích 30m2;

- Phần xây dựng: Xây dựng 01 hệ thống móng, trụ (loại 1 chân trụ), khung giá đỡ cho hệ thống màn hình Led.

Thuộc dự án: Thiết lập cụm thông tin cơ sở tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Văn bản phê duyệt: 558/QĐ-STTTT ngày 09/11/2020, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 2.938.049.000 đồng

Giá trúng thầu: 2.866.688.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Vua Việt.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: tối đa 35 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (được tính liên tục cả ngày nghỉ, lễ theo quy định)

Thúy Kiều.