Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ vận hành màn hình điện tử

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ vận hành màn hình điện tử

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ vận hành màn hình điện tử.

Nội dung:

- Bộ mã hóa hình ảnh (Bộ xử lý hình ảnh chuyên nghiệp dùng cho màn hình LED). 

- Bộ Amply kèm bộ mix. Model: TOA 3248D/Asia.

Thuộc dự toán: Ngân sách nhà nước năm 2020.

Văn bản phê duyệt: 617/QĐ-STTTT ngày 25/11/2020, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá trúng thầu: 49.500.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Vua Việt

- Địa chỉ: 329 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028) 66787897.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành giao đủ số lượng và lắp đặt trong vòng 10 ngày kể từ khi ký hợp đồng.

Thúy Kiều.