Xuất bản thông tin

null Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự toán

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự toán

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu dự toán: Thuê dịch vụ đánh giá, giám sát an toàn hệ thống thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hệ thống mạng của sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.

TÊN GÓI THẦU: Gói thầu số 1: Giám sát an toàn hệ thống thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu.

Nội dung: Giám sát an toàn hệ thống thông tin cho toàn bộ Trung tâm tích hợp dữ liệu.

Thuộc dự án: Thuê dịch vụ đánh giá, giám sát an toàn hệ thống thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hệ thống mạng của sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Văn bản phê duyệt: 497/QĐ-STTTT ngày 7/10/2020, ông Đoàn Thanh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.

Giá gói thầu: 950.000.000 đồng.

Giá trúng thầu: 935.550.000 đồng.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH An ninh An toàn thông tin CMC.

Địa chỉ: Tòa nhà CMC, Số 11 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Thúy Kiều.