Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp phấn đấu đảm bảo tỷ lệ chi cho An toàn thông tin giai đoạn 2021-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp phấn đấu đảm bảo tỷ lệ chi cho An toàn thông tin giai đoạn 2021-2025

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Đồng Tháp sẽ đảm bảo tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin (ATTT) mạng đạt tối thiểu 10% tổng chi cho Công nghệ thông tin. Tỷ lệ này của Đồng Tháp trong giai đoạn 2016 - 2020 là 7,72%.

Thời gian tới, Tỉnh tiếp tục cài đặt phần mềm phòng chống mã độc và chia sẻ dữ liệu giám sát mã độc về Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia theo Chỉ thị 14 của Thủ tướng Chính phủ, Đồng Tháp; Thuê các đơn vị chuyên nghiệp giám sát, đánh giá an toàn thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu và đánh giá an toàn thông tin cho 100% sở, ngành của tỉnh, các UBND cấp huyện. Năm 2020, đã thực hiện cho 11 đơn vị gồm 6 Sở, ban, ngành và 11 UBND huyện, thành phố.

Song song đó, duy trì hoạt động thường xuyên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; tham gia tích cực vào hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; đồng thời tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin về sự cố an toàn mạng.

Cũng trong thời gian từ nay đến năm 2025, Đồng Tháp còn tập trung chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai Dự án nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ chính quyền số và an toàn thông tin mạng của tỉnh. Đảm bảo tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng chi cho CNTT.

GEM