Xuất bản thông tin

null Hội nghị tuyên truyền các văn bản QPPL lĩnh vực Thông tin Truyền thông

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị tuyên truyền các văn bản QPPL lĩnh vực Thông tin Truyền thông

     Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và Kế hoạch số 34/KH-STTTT ngày 08/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông, vào lúc 13h30, ngày 18 tháng 3 năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thông tin và truyền thông năm 2021,

     Dự hội nghị tại Điềm cầu tỉnh có đ/c Nguyễn Thành Giang – PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông, đ/c Lê Thị Thanh Trúc – Chánh Thanh tra Sở phụ trách báo cáo viên, Cán bộ phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, và 12 điểm cầu tại 12 huyện, thành phố gồm: Công chức Đội kiểm tra liên ngành VHXH, Công chức phòng VHTT, Công chức Văn hóa Xã của 12 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hình ảnh Hội nghị tại đầu cầu Sở Thông tin và Truyền thông

     Hội nghị đã triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước và hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông, như: Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, Luật xử lý VPHC năm 2012, Luật Báo chí năm 2016; Đồng thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thực tế tại địa phương.

Thông qua Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Trúc - Chánh Thanh tra Sở đã cung cấp, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông giúp nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách của các huyện, thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính. Đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật và vận dụng các văn bản liên quan một cách hiệu quả./.

Hồng Thẩm