Xuất bản thông tin

null Bảo đảm thông tin liên lạc trong suốt thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bau cu HDND S4T_BUU CHINH VIEN THONG

Bảo đảm thông tin liên lạc trong suốt thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Xem chi tiết tại đây