Xuất bản thông tin

null Đảng viên, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng viên, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 27/3/2021, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cho toàn thể đảng viên và người lao động đang công tác tại Sở tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức (kết nối trực tuyến tại điểm cầu hội trường Sở Thông tin và Truyền thông).

Trong buổi sáng, đảng viên và người lao động được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu, quán triệt chuyên đề “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Quang cảnh buổi hội nghị trực tuyến tại hội trường Sở

Theo chương trình, chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Dự kiến ngày mai, hội nghị sẽ được triển khai chuyên đề “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025” và chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

thao@nguyen