Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở (Thiết lập Đài truyền thanh không dây xã nông thôn mới).

Chi tiết bài viết Tin tức

Thông báo mời thầu Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở (Thiết lập Đài truyền thanh không dây xã nông thôn mới).

 

TÊN GÓI THẦU: Cung cấp, lắp đặt thiết bị.

Số hiệu gói thầu: Gói số 4.

Nội dung: Cung cấp, lắp đặt thiết bị.

Thuộc dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở (Thiết lập Đài truyền thanh không dây xã nông thôn mới).

Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 (đợt 1).

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ 32 phút, ngày 11/12/2019 đến 15 giờ 00 phút, ngày 23/12/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 23/12/2019.

Thông báo có hiệu lực từ ngày 11/12/2019.