Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 04/4/2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 04/4/2020

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc bệnh tiếp tục tăng cao, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả cao,

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục cho học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm dạy nghề, trung cấp nghề, các trường cao đẳng) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nghỉ học đến hết ngày 04 tháng 4 năm 2020.

Đồng thời, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Ban giám hiệu trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn học sinh, học viên, sinh viên tự ôn tập trong thời gian nghỉ học; tiếp tục vệ sinh, khử trùng lớp học, trang thiết bị phục vụ học tập… để chuẩn bị cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau khi kết thúc thời gian cho phép nghỉ học.

 

Ngọc Hân