Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin vận hành, sử dụng hệ thống thông tin báo cáo tính Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025

Chi tiết bài viết Chuyên mục đấu thầu

Thông báo mời thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin vận hành, sử dụng hệ thống thông tin báo cáo tính Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025

 

TÊN GÓI THẦU: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin vận hành, sử dụng hệ thống thông tin báo cáo tính Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025

Nội dung: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin vận hành, sử dụng hệ thống thông tin báo cáo tính Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025

Thuộc dự toán: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin vận hành, sử dụng hệ thống thông tin báo cáo tính Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025

Nguồn vốn: Năm 2021 sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế cấp tỉnh đã bổ sung cho Sở Thông tin và Truyền thông. Từ năm 2022-2025 sử dụng nguồn vốn bố trí trong dự toán hàng năm của đơn vị.

Bên mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (qua mạng).

Thời gian phát hành E-HSMT: Từ 14 giờ 43 phút, ngày 05/7/2021 đến 16 giờ 30 phút, ngày 16/7/2021.

Địa điểm phát hành E-HSMT: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp. Số 12, đường Trần Phú, P.1, TP Cao Lãnh, ĐT, Số điện thoại: 02773873999, Fax: 0277 3873999, Email: stttt@dongthap.gov.vn.

Giá bán một bộ E-HSMT: Hồ sơ mời thầu được phát hành miễn phí trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Thời gian đóng thầu: 16 giờ 30 phút, ngày 16/7/2021

Thông báo có hiệu lực từ ngày: 05/7/2021.

Thúy Kiều.